Tag Archives: kemahiran lisan

Buku: Pembelajaran Bahasa Kedua dan Asing

PRAKATA Segala puji bagi Allah yang dengan limpah rahmatNya telah mempermudahkan perjalanan dan urusan penulisan buku ini. Buku ini disusun bagi membantu para pelajar, para guru, pihak sekolah, kolej dan institusi pendidikan tinggi dalam menyelami isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran … Continue reading

Posted in Buku | Tagged , , | Leave a comment

Pemilihan situasi dalam pembelajaran kemahiran lisan

Kemahiran lisan Kemahiran lisan merangkumi kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima maklumat, manakala bertutur pula merupakan kemahiran menyampaikan maklumat. Komunikasi lisan Komunikasi lisan berlaku tanpa rujukan yang kerap kepada kamus kerana pemilihan perkataan dan ayat adalah secara … Continue reading

Posted in pembelajaran bahasa Arab | Tagged , | Leave a comment