Category Archives: pembelajaran bahasa Arab

Bentuk jamak (plural) dalam bahasa Arab

  Bentuk jamak (plural) dalam bahasa Arab Advertisements

Posted in pembelajaran bahasa Arab | Tagged | Leave a comment

Bentuk kata kerja dalam bahasa Arab

Bentuk kata kerja dalam bahasa Arab: Jadual (tasrif) kata kerja kala lampau dalam bahasa Arab Jadual (tasrif) kata kerja kala kini dalam bahasa Arab Jadual (tasrif) kata kerja perintah dalam bahasa Arab

Posted in pembelajaran bahasa Arab | Tagged , , , , | Leave a comment

Kata ganti nama diri dalam bahasa Arab

kata ganti nama  

Posted in pembelajaran bahasa Arab | Tagged | Leave a comment

Pemilihan situasi dalam pembelajaran kemahiran lisan

Kemahiran lisan Kemahiran lisan merangkumi kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima maklumat, manakala bertutur pula merupakan kemahiran menyampaikan maklumat. Komunikasi lisan Komunikasi lisan berlaku tanpa rujukan yang kerap kepada kamus kerana pemilihan perkataan dan ayat adalah secara … Continue reading

Posted in pembelajaran bahasa Arab | Tagged , | Leave a comment

Fungsi maklum balas (feedback) dalam pembelajaran

Dalam proses pembelajaran secara umum, maklum balas daripada guru adalah penting. Kita boleh mengkategorikan maklum balas kepada empat jenis iaitu maklum balas prestasi (performance feedback), maklum balas motivasi (motivation feedback), maklum balas attribut (attributional feedback) dan maklum balas strategi (strategy … Continue reading

Posted in pembelajaran bahasa Arab | Tagged , | Leave a comment