Author Archives: gyar

Penggunaan Strategi Belajar Bersama-Sama Rakan Dalam Kalangan Pelajar Kursus Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM)/The Use of Peer Learning Strategy among Arabic Language Course Students At Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Alhamdulillah, artikel ini terbit pada Mei 2013, namun untuk edisi jurnal tahun 2012. Terima kasih kepada penerbit kerana berjaya menerbitkan edisi jurnal pada kali ini. Abstrak Kursus bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu subjek elektif kepada pelajar … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

Online Vocabulary Games For Teaching And Learning Arabic

Alhamdulillah, artikel bersama sahabat seperguruan, Dr Muhammad Sabri dari UIAM, terbit di Jurnal Gema Online UKM (SCOPUS) pada September 2012 Abstract Arabic vocabulary learning is in dire need for additional teaching and learning aids, especially with the integration of advanced … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | 1 Comment

Motivation in Learning Oral Arabic among Students with Different Prior Experiences and Gender

Alhamdulillah artikel kedua terbit di Pertanika UPM (SCOPUS). ABSTRACT This study investigated students’ motivation level in learning oral Arabic at Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia. Motivation consists of three main components, namely value, expectancy and affect. This study was aimed … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

Attitude towards Learning Oral Arabic as a Foreign Language

Alhamdulillah 2 artikel terbit di Pertanika UPM (SCOPUS) pada September 2012. Artikel pertama: ABSTRACT The Arabic course in UiTM is an elective course offered to undergraduate students. Students’ attitude towards language learning has been identified to influence the learning process. … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

Strategi Pengurusan Usaha Dalam Kalangan Pelajar Kursus Bahasa Arab

Alhamdulillah, terbit di Jurnal Teknologi UTM (SCOPUS) siri 38, Mei 2012 Abstrak Kursus bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu subjek elektif kepada pelajar peringkat ijazah sarjana muda. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan strategi … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , , | Leave a comment

Buku: Pembelajaran Bahasa Kedua dan Asing

PRAKATA Segala puji bagi Allah yang dengan limpah rahmatNya telah mempermudahkan perjalanan dan urusan penulisan buku ini. Buku ini disusun bagi membantu para pelajar, para guru, pihak sekolah, kolej dan institusi pendidikan tinggi dalam menyelami isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran … Continue reading

Posted in Buku | Tagged , , | Leave a comment

Percutian ke Pulau Kapas, Terengganu

Pada 29 Mei 2012, saya dan keluarga berpeluang bercuti ke Pulau Kapas. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang dewasa dan 9 orang kanak-kanak. Kami menyewa sebuah bot dengan harga RM600 dari pukul 830 pagi sehingga 500 petang. Bot ini dikemudikan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment