Perbezaan Jurnal Berwasit dan Jurnal Tidak Berwasit

Jurnal merupakan satu rekod pengalaman, idea atau refleksi yang disimpan secara tetap untuk kegunaan peribadi. Dalam konteks jurnal akademik, ia merujuk kepada satu bentuk penerbitan yang merakamkan hasil penemuan saintifik melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana dalam bidang-bidang yang tertentu. Setiap jurnal mempunyai penerbitnya yang tersendiri. Terdapat juga jurnal yang bernaung di bawah badan-badan akademik tertentu seperti universiti dan kolej. Secara umumnya, jurnal boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu jurnal berwasit dan jurnal tidak berwasit.

Apakah yang membezakan jurnal berwasit dengan jurnal tidak berwasit? Jurnal berwasit bermaksud setiap artikel yang diterbitkan telah melaui proses perwasitan (review) oleh pakar yang dilantik oleh pihak jurnal, biasanya melibatkan 2-5 orang pewasit bagi setiap artikel. Mereka merupakan pakar dalam bidang yang menjadi topik utama artikel tersebut. Terdapat jurnal yang meminta cadangan nama pewasit daripada penulis artikel, namun pemilihan akhir para pewasit adalah terletak pada pihak jurnal sendiri. Proses perwasitan dilakukan secara double blind review, iaitu pihak penulis dan pewasit saling tidak kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Ini bagi memastikan proses perwasitan itu adalah telus dan tidak berat sebelah. Oleh sebab itu, semasa menghantar artikel, kebanyakan penulis diminta untuk menghilangkan segala identiti mereka yang boleh dikenali oleh pihak pewasit. Terdapat juga jurnal yang meminta penulis mengekalkan identiti mereka dalam teks artikel, tapi pihak jurnal sendiri yang akan memadamkannya sebelum teks itu dihantar kepada para pewasit.

Proses perwasitan ini biasanya mengambil masa antara sebulan sehingga 4 bulan bergantung kepada jurnal. Malah, terdapat juga penulis menunggu sampai setahun. Setiap artikel yang diwasitkan akan dipulangkan kembali kepada penulis dengan keputusan sama ada diterima tanpa pembaikan, diterima dengan pembaikan sama ada minor ataupun major ataupun ditolak langsung.

Jurnal tidak berwasit pula merupakan jurnal yang tidak mewasitkan artikel yang diterbitkannya. Ini bermaksud artikel yang dihantar kepada jurnal ini tidak akan dirujuk kepada pakar dalam topik artikel itu untuk mengesahkan dan menilai kualiti penulisan. Ini juga bermakna penerbitan dalam jurnal sebegini adalah lebih mudah daripada penerbitan di jurnal yang berwasit. Perkara ini kerap berlaku dalam penerbitan buletin dan majalah. Proses penyuntingan artikel mungkin hanya dilakukan oleh pihak editor jurnal tersebut sahaja dan mungkin hanya membabitkan aspek teknikal dan bahasa. Terdapat juga jurnal yang menawarkan pilihan kepada penulis sama ada mahu  mewasitkan artikel yang dihantar ataupun tidak. Maka dalam keadaan ini, pilihan adalah di tangan penulis.

Advertisements
This entry was posted in artikel jurnal and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s