Monthly Archives: May 2012

Perbezaan Jurnal Berwasit dan Jurnal Tidak Berwasit

Jurnal merupakan satu rekod pengalaman, idea atau refleksi yang disimpan secara tetap untuk kegunaan peribadi. Dalam konteks jurnal akademik, ia merujuk kepada satu bentuk penerbitan yang merakamkan hasil penemuan saintifik melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana dalam bidang-bidang yang … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , , | Leave a comment

Panduan mencari jurnal yang sesuai dengan artikel

1)Melalui pangkalan data. 2)Melalui laman web publisher, sebagai contohnya penerbit Taylor and Francis dan Sage. Namun penulis perlu memastikan status jurnal terlebih dahulu kerana tidak semua jurnal yang tersenarai dalam laman web penerbit tersebut bertaraf SCOPUS atau ISI. 3)Melalui laman … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

TIPS MENULIS ARTIKEL JURNAL

TIPS MENULIS ARTIKEL JURNAL Setelah memperihalkan aspek-aspek teknikal berkaitan dengan penerbitan artikel jurnal, saya suka pula membincangkan beberapa tips dalam penulisan artikel jurnal. Namun, kepelbagaian bentuk kajian dan bidang menjadikan penulisan artikel itu berbentuk rencam dan pelbagai. Oleh itu, saya … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | 7 Comments

Bersama Surah Ar-Rahmaan siri 1

Pendahuluan Sudah lama saya tidak menulis. Terasa kaku pula tangan ini untuk menaip. Namun, desakan rasa mahu menulis itu membuak-buak lantaran sudah sekian lama kudrat itu tidak dikerah. Saya mencapai al-Quran di sebelah. Sudah kelihatan debu-debu menemani kulit luarnya. Tanda … Continue reading

Posted in Bersama al-Quran | Tagged , , | 1 Comment

Penggunaan bahasa Arab lisan dan hubungannya dengan strategi pengurusan sumber / Oral Arabic practice and its relationship with resource management strategies

Alhamdulillah, artikel terbaru saya telah diterbitkan di Gema Online Journal (SCOPUS). Abstrak Kursus bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu subjek elektif kepada pelajar peringkat ijazah sarjana muda. Kajian ini bertujuan mengkaji (1) tahap penggunaan bahasa Arab lisan … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment