Monthly Archives: January 2011

Kepercayaan Jangkaan Keupayaan Kendiri Dalam Kalangan Pelajar Kursus Bahasa Arab / Self-efficacy Among Arabic Language Course Students

Artikel ini merupakan artikel ketiga saya di Jurnal Gema Online. Jurnal ini terindeks dalam SCOPUS dan dalam proses penyenaraian di Jurnal ISI Thomson. Saya suka menghantar artikel ke sini kerana maklum balas yang cepat dan tempoh menunggu untuk diterbitkan pun … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , , , , | Leave a comment