Category Archives: artikel jurnal

artikel jurnal, scopus, ISI Thompson, jurnal berwasit

Penggunaan Strategi Belajar Bersama-Sama Rakan Dalam Kalangan Pelajar Kursus Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM)/The Use of Peer Learning Strategy among Arabic Language Course Students At Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Alhamdulillah, artikel ini terbit pada Mei 2013, namun untuk edisi jurnal tahun 2012. Terima kasih kepada penerbit kerana berjaya menerbitkan edisi jurnal pada kali ini. Abstrak Kursus bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu subjek elektif kepada pelajar … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

Online Vocabulary Games For Teaching And Learning Arabic

Alhamdulillah, artikel bersama sahabat seperguruan, Dr Muhammad Sabri dari UIAM, terbit di Jurnal Gema Online UKM (SCOPUS) pada September 2012 Abstract Arabic vocabulary learning is in dire need for additional teaching and learning aids, especially with the integration of advanced … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | 1 Comment

Motivation in Learning Oral Arabic among Students with Different Prior Experiences and Gender

Alhamdulillah artikel kedua terbit di Pertanika UPM (SCOPUS). ABSTRACT This study investigated students’ motivation level in learning oral Arabic at Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia. Motivation consists of three main components, namely value, expectancy and affect. This study was aimed … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

Attitude towards Learning Oral Arabic as a Foreign Language

Alhamdulillah 2 artikel terbit di Pertanika UPM (SCOPUS) pada September 2012. Artikel pertama: ABSTRACT The Arabic course in UiTM is an elective course offered to undergraduate students. Students’ attitude towards language learning has been identified to influence the learning process. … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

Strategi Pengurusan Usaha Dalam Kalangan Pelajar Kursus Bahasa Arab

Alhamdulillah, terbit di Jurnal Teknologi UTM (SCOPUS) siri 38, Mei 2012 Abstrak Kursus bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu subjek elektif kepada pelajar peringkat ijazah sarjana muda. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan strategi … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , , | Leave a comment

Perbezaan Jurnal Berwasit dan Jurnal Tidak Berwasit

Jurnal merupakan satu rekod pengalaman, idea atau refleksi yang disimpan secara tetap untuk kegunaan peribadi. Dalam konteks jurnal akademik, ia merujuk kepada satu bentuk penerbitan yang merakamkan hasil penemuan saintifik melalui kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana dalam bidang-bidang yang … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , , | Leave a comment

Panduan mencari jurnal yang sesuai dengan artikel

1)Melalui pangkalan data. 2)Melalui laman web publisher, sebagai contohnya penerbit Taylor and Francis dan Sage. Namun penulis perlu memastikan status jurnal terlebih dahulu kerana tidak semua jurnal yang tersenarai dalam laman web penerbit tersebut bertaraf SCOPUS atau ISI. 3)Melalui laman … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

TIPS MENULIS ARTIKEL JURNAL

TIPS MENULIS ARTIKEL JURNAL Setelah memperihalkan aspek-aspek teknikal berkaitan dengan penerbitan artikel jurnal, saya suka pula membincangkan beberapa tips dalam penulisan artikel jurnal. Namun, kepelbagaian bentuk kajian dan bidang menjadikan penulisan artikel itu berbentuk rencam dan pelbagai. Oleh itu, saya … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | 2 Comments

Penggunaan bahasa Arab lisan dan hubungannya dengan strategi pengurusan sumber / Oral Arabic practice and its relationship with resource management strategies

Alhamdulillah, artikel terbaru saya telah diterbitkan di Gema Online Journal (SCOPUS). Abstrak Kursus bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu subjek elektif kepada pelajar peringkat ijazah sarjana muda. Kajian ini bertujuan mengkaji (1) tahap penggunaan bahasa Arab lisan … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged , | Leave a comment

Nota Bengkel Asas Penulisan Artikel

Assalamualaikum.. Saya sertakan slaid bengkel asas penulisan artikel yang dijalankan di Fakulti Pendidikan UKM pada 17 Mac 2012. Namun, atas sebab-sebab tertentu, bahagian dua terpaksa diringkaskan, manaka bahagian tiga pula terpaksa dibuang ..Moga bermanafaat kepada semua dan mohon doakan kesejahteraan … Continue reading

Posted in artikel jurnal | Tagged | Leave a comment